Pretraživanje naslova

Tražili ste: LJUBANOVIĆ, Vladimir


LJUBANOVIĆ, Vladimir
Kazneno procesno pravo : izabrana poglavlja
Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2002


LJUBANOVIĆ, Vladimir
Kazneno procesno pravo : izabrana poglavlja
Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2002


LJUBANOVIĆ, Vladimir
Kazneno procesno pravo : izabrana poglavlja
Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta JJ Strossmayera, 2002


LJUBANOVIĆ, Vladimir
Demokratizacija krivičnog pravosuđa
Zagreb: Pravni fakultet, 1989