Pretraživanje naslova

343.1 LJUBAN dem     PA

LJUBANOVIĆ, Vladimir
     Demokratizacija krivičnog pravosuđa / Vladimir Ljubanović . - Zagreb  : Pravni fakultet, 1989 . - 135 str. ; 23 cm. . - (Monografija)
 

ISBN 953-161-006-1
UDK 343.1

*PRAVOSUĐE - KRIVIČNO