Pretraživanje naslova

343.1 LJUBA kaz     PA

LJUBANOVIĆ, Vladimir
     Kazneno procesno pravo : izabrana poglavlja / Vladimir Ljubanović  : Pravni fakultet Sveučilišta JJ Strossmayera, 2002 . - XIX,431 str. ; 24 cm
Bibliografija str. 429-431 i u bilješkama uz tekst.. - Kazalo.. 

ISBN 953-6072-25-4
UDK 343.1(075.8)