Pretraživanje naslova

613.83 SAKOM čis     PA

SAKOMAN, Slavko
     Čiste glave bez cuge i trave : priručnik za tinejdžere / Slavko Sakoman ; [ilustracije Ivana Miličić, Sunčica Hrašćanec]  : SysPrint, 2002 . - 70 str.: ilustr. ; 18 cm . - (Biblioteka 12+ ; knj. 3)
 

ISBN 953-6786-85-0
UDK 613.83