Pretraživanje naslova

840-3 YOURC crn     PA

YOURCENAR, Marguerite
     Crna mena / Marguerite Yourcenar ; prevod i predgovor Ivanka Marković  : Nolit, 1974 . - 352 str. ; 20 cm . - (Kolekcija Metamorfoze)
 


UDK 840-3