Pretraživanje naslova

801.323.2 NJEMAČ     PA

NJEMAČKO - hrvatski univerzalni rječnik
     Njemačko - hrvatski univerzalni rječnik = Deutsch-Kroatisches Universalwörterbuch / Renate Hansen-Kokoruš...[et al.]  : Nakladni zavod Globus (etc.), 2005 . - XIX, 2075 str. ; 25 cm + dodatak . - (Biblioteka Rječnici i leksikoni)
Dodatak: Kratice, popis jakih i nepravilnih glagola. 

ISBN 953-167-181-8
UDK 801.323.2:811.112.2(0