Pretraživanje naslova

341 OBERS međ     PA

OBERSON, Bernard
     Međunarodno humanitarno pravo : odgovori na vaša pitanja / Bernard Oberson i suradnici . - Zagreb  : Međunarodni odbor Crvenog križa, 2000 . - 46 str. : ilustr. ; 23 cm . - (MOCK publikacije)
Index i bibliografija. 


UDK 341

*PRAVO - POMORSKO