Pretraživanje naslova

886.1/.2-1 NJEGO gor     PA

NJEGOŠ, Petar Petrović
     Gorski vijenac / Petar Petrović Njegoš ; urednik Rajko Petrov Nogo  : Veselin Masleša, 1973 . - 267 str. ; 20 cm . - (Biblioteka ARS. Lektira)
Bilješke i objašnjenja / Vido Latković: str. 161-265. - Bilješka o piscu. 


UDK 886.1/.2-1