Pretraživanje naslova

159.9 ZAZO por     PA

ZAZO, Rene
     Poreklo čovekove osećajnosti / Rene Zazo ; prevod Ljiljana Zec . - 2. izd.  : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1985 . - 172 str. ; 20 cm . - (Biblioteka Savremena psihološka saznanja o detetu ; 2)
Naslov orginala: L'attachement. 


UDK 159.9