Pretraživanje naslova

351.74=863 ZASEB     PA

ZASEBNO varovanje in detektivska dejavnost
     ZASEBNO varovanje in detektivska dejavnost : dileme in perspektive : [Zbornik Posveta, Portorož, oktober 1997] / uredil Andrej Anžič ; prijevodi Bojana Virjent Novak-njememački, Melita Djurić-engl. . - Ljubljana  : Visoka policijsko-varnostna šola, 1997 . - 377 str. ; 24 cm.
 

ISBN 961-6230-04-2
UDK 351.74=863

*ZBORNIK
*DETEKTIVI