Pretraživanje naslova

801.3 MAĐAR     PA

MAĐARSKI vojni rečnik
     Mađarski vojni rječnik : mađarsko-srpskohrvatski : srpskohrvatsko-mađarski  : DSNO, 1957 . - 594 str. ; 20 cm.
Glasovi mađarskog jezika. 


UDK 801.3=947.11