Pretraživanje naslova

949.71 NOB DALMAC     PA

DALMACIJA
     Dalmacija / tekst priredio Drago Gizdić ; prevodioci Sonja Bićanić (engl.), Petar Glebov (ruski), Marko Đučić (španjolski) . - Zagreb  : Agencija za fotodokumentaciju, (s a ) . - .. : fotograf. ; 30 cm.
 


UDK 949.71 NOB

*MONOGRAFIJA