Pretraživanje naslova

52 VAJNB prv     PA

VAJNBERG, Stiven
     Prva tri minuta : savremeno shvatanje o postanku svemira / Stiven Vajberg ; prevod Dragana Popović . - Beograd  : Vuk Karadžić, 1977 . - 188 str. ; 20 cm . - (Biblioteka Zodijak ; knj. 52)
Bibliografija. 


UDK 52

*ASTRONOMIJA