Pretraživanje naslova

811.214.58 LJATI gra     VPS

LJATIF, Demir
     Gramatika romskoga jezika / Ljatif Demir, Nevsija Durmiš . - Zagreb  : [Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH "Kali Sara"], 2012 . - 118, 108 str. ; 29 cm
Hrv. i rom. tekst tiskani su u međus. obr. smjer. - Nasl. rom tek.: Gram. e romane čhibaki. - Bibl. u hrv. i rom. tekstu. 

ISBN 978-953-55966-5-3
UDK 811.214.58'36(035)

*ROMSKI TEKST - GRAMATIKA - PRIRUČNIK
*GRAMATIKA - ROMSKOG JEZIKA