Pretraživanje naslova

351.74 LJUDS     VPS

LJUDSKA prava i policija
     Ljudska prava i policija : priručnik za praktičnu nastavu / [napisao Ralph Crawshow] . - Beograd  : Savet Evrope, Konferencija u Beogradu, 2003 . - 129 str. ; 24 cm
Podatak o autoru preuzet iz predgovora. 

ISBN 86-84437-05-5
UDK 351.74(035)(497.11)=1

*POLICIJA - LJUDSKA PRAVA - PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU
*LJUDSKA PRAVA - POLICIJA - PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU