Pretraživanje naslova

343.98 RADMI rad     VPS

RADMILOVIĆ, Želimir
     Rad na mjestu događaja / Želimir Radmilović . - Zagreb  : Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska akademija, 2008 . - 59 str. : 24 cm . - (Krimarak 12)
 

ISBN 978-953-161-223-4
UDK 343.98

*MJESTO DOGAĐAJA - TRAGOVI
*OČEVID - TRAGOVI
*TRAGOVI - OČEVID