Pretraživanje naslova

323.28 LJUDS zna/06     VPS

LJUDSKI resursi u suzbijanju terorizma
     Ljudski resursi u suzbijanju terorizma : znanstveno-stručni skup Zagreb, 7. i 8. 2006. / [glavna i odgovorna urednica Vinka Mustać] . - Zagreb  : Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska akademija, 2007 . - IX, 257 str. : ilustr., graf. prik., crt. ; 25 cm
 

ISBN978-953-161-2029
UDK 3213-28(497.5)(063)

*TERORIZAM - PREVENCIJA - HRVATSKA - ZBORNIK
*PREVENCIJA - TERORIZAM - HRVATSKA - ZBORNIK