Pretraživanje naslova

342.7 LJUDS     VPS

LJUDSKA prava i hum. prav. u tem. post. prof. ob. pol. pos.
     Ljudska prava i humanitarno pravo u temeljnim postavkama profesionalnog obavljanja policijskog posla : glavni naglasci iz knjige Služiti i štititi / ICRC ; prevela Milica Gačić . - Zagreb  : Međunarodni odbor Crvenog križa, [pos 99 ] . - 35 str. ; 21 cm
Publikacija je sažetak knjige Služiti i štititi. 


342.7:351.7

*LJUDSKA PRAVA - HUMANITARNO PRAVO - POLICIJA
*HUMANITARNO PRAVO - LJUDSKA PRAVA - POLICIJA
*POLICIJA - LJUDSKA PRAVA - HUMANITARNO PRAVO