Pretraživanje naslova

343.98 DANI     VPS

DANI kriminalističkih nauka
     Dani kriminalističkih nauka : mjesto i perspektive kriminalističkih nauka i kriminalističke profesije u suvremenim uslovima : zbornik radova / priredio Uređivački odbor . - Sarajevo  : Fakultet kriminalističkih nauka, 2001 . - 433 str. ; 24 cm
Bibliografske i druge bilješke uz tekst. 

ISBN 9958-613-12-3
UDK 343.98(497.6)(063)(08

*KRIMINALISTIČKE ZNANOSTI - ZBORNIK - B i H
*BOSNE I HERCEGOVINA - KRIMINALISTIKA - ZBORNIK
*ZBORNIK - KRIMINALISTIKA - BOSNA I HERCEGOVINA