Pretraživanje naslova

355.45 LJUBIČ opš     PA

LJUBIČIĆ, Nikola
     Opštenarodna odbrana : strategija mira / Nikola Ljubičić . - 4. izd  : NIP Poslovna politika, 1986 . - 414 str. ; 24 cm.
Literatura: str. 413-414. 


UDK 355.45