Pretraživanje naslova

614.84 OBULJA sig     PA

OBULJEN, Vlasta
     Sigurnost pri prijevozu i rukovanju opasnim tvarima : opći dio / Vlasta Obuljen . - 2. izmij. izd . - Zagreb  : Viša tehn.škola za sigurnost pri radu i zaštitu od požara, (s a) . - 44 str. : ilustr. ; 19 cm
Obrazovanje iz zaštite na radu i zaštite od požara za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada. 


UDK 614.84

*OPASNE TVARI - PODJELA
*OPASNE TVARI - PAKIRANJE
*OPASNE TVARI - OZNAČAVANJE
*OPASNE TVARI - UTOVAR I ISTOVAR
*OPASNE TVARI - PRIJEVOZ
*OPASNE TVARI - PRVA POMOĆ