Pretraživanje naslova

351.746 LJUBI pri     PA

LJUBIĆ, Josip
     Priručnik za vršenje službe javne sigurnosti na graničnom području mora, rijeka i jezera : edicija / Josip Ljubić, Igor Mandić, Berislav Pavišić  : Savezni sekreterijat za unutrašnje poslove, 1972 . - 201 str. : ilustr. ; 20 cm . - (Stručna biblioteka Službe javne bezbednosti ; 29)
 


UDK 351.746