Pretraživanje naslova

343.61 KADAŽ     ST

KADA žena ubije
     Kada žena ubije : Interdisciplinarni pristup / uredila Velinka Grozdanić ; prijevod radova sa slovenskog na hrvatski jezik Igor Martinović ; prijevod sažetaka na engleski jezik dalida Rittossa  : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011 . - 340 str. ; 24 cm.
 

ISBN 978-953-6597-80-2
UDK 343.1