Pretraživanje naslova

796.85 JANČA nev     ST

JANČAR, Ivan
     Nevidljivo oružje : samoodbrana, mehka umjetnost, mehki put : prva knjiga / Ivan Jančar  : Tiskarna "Toneta Tomišića", 1954 . - 40 str. : ilustr. ; 29 cm
 


UDK 796.85