Pretraživanje naslova

338.43 VUČO pol     ST

VUČO, Nikola
     Poljoprivreda Jugoslavije : 1918-1941 / Nikola Vučo  : Izdavačka radna organizacija "Rad", 1958 . - 89 str. : tabele ; 20 cm
Bibliografske bilješke uz tekst. 


UDK 338.43