Pretraživanje naslova

801.323.2 REČNI     ST

MAĐARSKI vojni rečnik
     Rečnik mađarsko-srpskohrvatski : srpskohrvatsko mađarski  : DSNO, 1957 . - 594 str. ; 20 cm
 


UDK 801.323.2