Pretraživanje naslova

940.71 KOSAN jug     ST

KOSANOVIĆ, Sava N.
     Jugoslavija bila je osuđena na smrt : smisao Moskovskog sporazuma / Sava N. Kosanović ; pripremio za štampu i uvodne napomene napisao Bogdan Krizmanić  : Globus (etc.), 1984 . - 360 str. : 25 cm . - (Plava biblioteka)
Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazala. 


UDK 940.71