Pretraživanje naslova

343.98 GORKI otr     ST

GORKIČ, Savo
     O tragovima biološkog porijekla u kriminalističkoj obradi / Savo Gorkič . - Beograd  : Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove, 1972 . - 150 str. : ilustr. ; 20 cm . - (Stručna biblioteka službe javne bezbednosti ; 18)
Bibliografske bilješke uz tekst. 


UDK 343.98

*TRAGOVI KRVI
*TRAGOVI SPERME
*TRAGOVI IZLUČEVINA ŽLIJEZDA
*TRAGOVI U VEZI S POBAČAJEM
*TRAGOVI IZMETA
*TRAGOVI MOKRAĆE
*TRAGOVI TKIVA
*TRAG - DLAKE I KOSA
*TRAGOVI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA