Pretraživanje naslova

355.4 ZALOG red     ST

ZALOGA, Steven J.
     Red Thrust : Attack on the Central Front, Soviet Tactics andCapabilites in the 1990s / Zaloga J. Steven . - Novato  : Presidio Press, 1989 . - 274 str. : ilustr. ; 22 cm
Bibliografija: str.269-274 i uz tekst. - Kazalo. - Donacija. 


UDK 355.4

*CRVENA ARMIJA
*CRVENA ARMIJA - PLANOVI INVAZIJA
*CRVENA ARMIJA - TAKTIKA