Pretraživanje naslova

614.84 YEREA ele     ST

YEREANCE, Robert A.
     Elektrical Fire Analysis / Robert A. Yereance . - Springfield  : Charles C Thomas Publisher, 1987 . - XV, 263 str. ; 26 cm
Index. 

ISBN 0-398-0538-2
UDK 614.84=20

*POŽARI - ELEKTRIČNA ENERGIJA


Stekavši ogromno iskustvo kao elektronočar-specijalist za utvrđivanje uzroka požara R. A. Yereance napisao je ovaj priručnik sa željom da pouči kako ustanoviti i logično obrazložiti uzroke požara nastalih zbog kvarova na električnim ure