Pretraživanje naslova

340.12 PAINE zdr     ST

PAINE, Thomas
     Zdrav razum ; Prava čovjeka ; Rasprava o temeljnim načelima vladavine ; Vijek razuma / Thomas Paine ; prevela Zlatica Pavić . - Zagreb  : Informator, 1987 . - XIX, 246 str. ; 20 cm . - (Biblioteka Politička misao)
Bibliografija: str. 243-246. 

ISBN 86-301-0105-9
UDK 340.12:342.7

*PRAVA ČOVJEKA