Pretraživanje naslova

949.75 OBLJE     ST

OBLJETNICE hrvatskih velikana
     Obljetnice hrvatskih velikana / uredio Stanko Tenšek . - 4. izd . - Zagreb  : Hrvatsko književno društvo Sv. Ćirila i Metoda, 1991 . - 88 str. : ilustr. ; 20 cm
 


UDK 949.75

*HRVATSKA HIMNA - OBLJETNICA
*RADIĆ STJEPAN - OBLJETNICA
*EUGEN KVATERNIK - OBLJETNICA
*ANTE STARČEVIĆ - OBLJETNICA
*JOSIP JELAČIĆ - OBLJETNICA
*PETAR ZRINSKI - OBLJETNICA
*FRAN KRSTO FRANKOPAN - OBLJETNICA
*AUGUST ŠENOA - OBLJETNICA