Pretraživanje naslova

327.8 PALAV ger/2     PA

PALAVRŠIĆ, Joško
     Gerila na asfaltu : kronika političkih nasilja u Italiji : knj. 2 / Joško Palavršić  : Centar za informacije i publicitet, 1988 . - 273 str. ; 21 cm . - (Biblioteka "Tajne sile")
Index imena. 

ISBN 86-7125-026-1
UDK 327.8