Pretraživanje naslova

Tražili ste: OBRENOVIĆ, Živko


OBRENOVIĆ, Živko
Upravno pravo : oblast unutrašnjih poslova
Beograd: Savremena administracija, 1988


OBRENOVIĆ, Živko
Upravno pravo : oblast unutrašnjih poslova
Beograd: Savremena administracija, 1988


OBRENOVIĆ, Živko
Zaštita javnog reda i mira u SFRJ ; teorija i praksa
Beograd: Savremena administracija, 1985


OBRENOVIĆ, Živko
Zaštita javnog reda i mira : na teritoriji SR Srbije sa autonomnim pokrajinama u teoriji i praksi
Beograd: Savremena administracija, 1980


OBRENOVIĆ, Živko
Upravno pravo : posebni deo : oblast unutrašnjih poslova
Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, 1979