Pretraživanje naslova

Tražili ste: O PERCEPCIJI sigurnosti građana, postupanju policije....


O PERCEPCIJI sigurnosti građana, postupanju policije....
O percepciji sigurnosti građana, postupanju policije, te suradnji između policije i lokalne zajednice
Zagreb: Program Ujedinjenih naroda za razvoj u RH (UNDP), 2009