Pretraživanje naslova

Tražili ste: PUŠKARIĆ, Ranka


PUŠKARIĆ, Ranka
Uloga i doprinos žrtava u djelima psihijatrijski vještačenih počinitelja krivičnog djela ubojstva : doktorska disertacija
Zagreb: Ranka Puškarić, 1980