Pretraživanje naslova

Tražili ste: VACLAVIK, Pol


VACLAVIK, Pol
Koliko je stvarno stvarno? : pometnja, dezinformacija, komunikacija : jedan anegdotski uvod u teoriju komunikacije
Beograd: Nolit, 1987