Pretraživanje naslova

Tražili ste: ZASEBNO varovanje in detektivska dejavnost (1997 ; Portorož)


ZASEBNO varovanje in detektivska dejavnost (1997 ; Portorož)
Zasebno varovanje in detektivska dejavnost : dileme in perspektivnost : zbornik sa savjetovanja, Portorož, oktobar 1997
Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 1997