Pretraživanje naslova

Tražili ste: LJUDSKA prava i policija


LJUDSKA prava i policija
Ljudska prava i policija : priručnik za praktičnu nastavu
Beograd: Savet Evrope, Konferencija u Beogradu, 2003


LJUDSKA prava i policija
Ljudska prava i policija : priručnik za obuku policije o ljudskim pravima
Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2000


LJUDSKA prava i policija
Ljudska prava i policija : priručnik za obuku policije o ljudskim pravima
Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske /etc./, 2000


LJUDSKA prava i policija
Ljudska prava i policija
Rijeka: Hrvatski kulturni centar Rijeka, 1995


LJUDSKA prava i policija
LJUDSKA prava i policija
Rijeka: Hrvatski kulturni dom Rijeka, 1995