Pretraživanje naslova

Tražili ste: FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella


FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella
Iz Florschützova okvira : Kirurg Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) riječju i slikom = From Florschütz's frame : Surgeon Vatroslav Florschütz (1879-1967)
Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti [etc.], 2011