Pretraživanje naslova

Tražili ste: ZAKON o radu


ZAKON o radu
Zakon o radu : /Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) : redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb: Novi informator, 2023


ZAKON o radu
Zakon o radu : s komentarima i tumačenjima
Zagreb: TIM press, 2014