Pretraživanje naslova

Tražili ste: UGREŠIĆ, Dubravka


UGREŠIĆ, Dubravka
Američki fikcionar$Dubravka Ugrešić
Zagreb: Durieux, 1993


UGREŠIĆ, Dubravka
Štefica Cvek u raljama života : (patchwork story)
Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1990


UGREŠIĆ, Dubravka
Forsiranje romana-reke
Zagreb: August Cesarec, 1989


UGREŠIĆ, Dubravka
Poza za prozu
Zagreb: Zora, 1989


UGREŠIĆ, Dubravka
Forsiranje romana reke
Zagreb: August Cesarec, 1988


UGREŠIĆ, Dubravka
Štefica Cvek u raljama života : patchwork story
Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1984


UGREŠIĆ, Dubravka
Život je bajka : métaterxies
Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1983


UGREŠIĆ, Dubravka
Život je bajka : mŐtaterxies
Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1983


UGREŠIĆ, Dubravka
Nova Ruska proza : kretanja u ruskoj sovjetskoj prozi 70-tih godina
Zagreb: Liber, 1980