Pretraživanje naslova

Tražili ste: VAJZENBAUM, Džozef


VAJZENBAUM, Džozef
Moć računara i ljudski um : od prosuđivanja do izračunavanja
Beograd: Rad, 1980