Pretraživanje naslova

Tražili ste: RAČUNARI i Univerzalna decimalna klasifikacija


RAČUNARI i Univerzalna decimalna klasifikacija
RAČUNARI i univerzalna decimalna klasifikacija-deset godina rada na unapređenju (1963-1973)
Beograd: Jug. centar za tehničku i naučnu dokumentaciju, 1976